Legal

1. PREZENTAREA SITE-ULUI

În conformitate cu articolul 6 din Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, utilizatorii site-ului www.diamantsdeparis.com sunt informați cu privire la identitatea diferitelor părți implicate în crearea și monitorizarea acestuia:
Proprietar: E-commerce performance B.V - 77789377 Mercuriusweg 98, 's-Gravenhage, 2516AWEmail: support@diamantsdeparis.com.Telefon: 01 87 65 15 85.

2. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI ȘI A SERVICIILOR OFERITE

Utilizarea site-ului www.diamantsdeparis.com implică acceptarea deplină și completă a termenilor și condițiilor generale de utilizare descrise mai jos.

Acești termeni de utilizare pot fi modificați sau completați în orice moment, astfel încât utilizatorii site-ului www.diamantsdeparis.com sunt invitați să le consulte în mod regulat. Acest site este în mod normal accesibil utilizatorilor în orice moment. Cu toate acestea, o întrerupere datorată întreținerii tehnice poate fi decisă de Diamants de Paris, care se va strădui apoi să comunice utilizatorilor în avans datele și orele intervenției. Site-ul www.diamantsdeparis.com este actualizat periodic de Diamants de Paris. În același mod, avizul juridic poate fi modificat în orice moment: este totuși obligatoriu pentru utilizator, care este invitat să se refere la acesta cât mai des posibil pentru a-l citi.

Accesul și utilizarea site-ului sunt rezervate pentru uz strict personal. Utilizatorii site-ului www.diamantsdeparis.com sunt de acord să nu utilizeze acest site și informațiile sau datele conținute în acesta în scopuri comerciale, politice, publicitare și pentru orice formă de solicitare comercială și, în special, trimiterea de e-mailuri nesolicitate.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR FURNIZATE

Scopul site-ului www.diamantsdeparis.com este de a prezenta și vinde bijuterii de costume. Informațiile personale care pot fi colectate pe site sunt utilizate în principal de editor pentru gestionarea, procesarea comenzilor și relația comercială cu clienții.

Diamants de Paris se străduiește să furnizeze informații pe site-ul www.diamantsdeparis.com cât mai exacte posibil. Cu toate acestea, nu poate fi tras la răspundere pentru omisiuni, inexactități și deficiențe în actualizare, indiferent dacă acestea sunt vina sa sau vina partenerilor terți care îi furnizează aceste informații. Toate informațiile furnizate pe site-ul www.diamantsdeparis.com au doar scop informativ și pot fi modificate. În plus, informațiile de pe site-ul www.diamantsdeparis.com nu sunt exhaustive. Acestea pot suferi modificări de când au fost postate online.

4. LIMITĂRI CONTRACTUALE PRIVIND DATELE TEHNICE

Site-ul web utilizează tehnologia JavaScript. Site-ul nu poate fi tras la răspundere pentru niciun fel de daune materiale legate de utilizarea site-ului. În plus, utilizatorul site-ului se obligă să acceseze site-ul folosind hardware recent, fără viruși și cu un browser actualizat de ultimă generație.

5. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI CONTRAFACEREA

Diamants de Paris este proprietarul drepturilor de proprietate intelectuală sau deține drepturile de utilizare asupra tuturor elementelor accesibile pe site, în special textele, imaginile, grafica, logo-ul, pictogramele, sunetele, software-ul. Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare a tuturor sau a unei părți a elementelor site-ului, indiferent de mijloacele sau procesul utilizat, este interzisă, fără acordul prealabil scris al: Diamants de Paris. Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricăruia dintre elementele pe care le conține va fi considerată ca reprezentând o încălcare și urmărită penal în conformitate cu prevederile articolelor L.335-2 și următoarele din Codul proprietății intelectuale.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Diamants de Paris nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate echipamentului utilizatorului la accesarea site-ului www.diamantsdeparis.com și care rezultă fie din utilizarea unui echipament care nu îndeplinește specificațiile indicate la punctul 4, fie din apariția unui bug sau incompatibilitate. Diamants de Paris nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun fel de daune indirecte (cum ar fi pierderea pieței sau pierderea oportunității) rezultate din utilizarea site-ului www.diamantsdeparis.com. Spațiile interactive (posibilitatea de a pune întrebări în zona de contact) sunt disponibile utilizatorilor. Diamants de Paris își rezervă dreptul de a șterge, fără notificare prealabilă, orice conținut postat în acest spațiu care contravine legislației aplicabile în Franța, în special dispozițiilor referitoare la protecția datelor. Dacă este necesar, Diamants de Paris își rezervă, de asemenea, dreptul de a pune sub semnul întrebării răspunderea civilă și/sau penală a utilizatorului, în special în cazul unui mesaj de natură rasistă, insultătoare, defăimătoare sau pornografică, indiferent de suportul utilizat (text, fotografie etc.).

7. GESTIONAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În Franța, datele cu caracter personal sunt protejate în special prin Legea nr. 78-87 din 6 ianuarie 1978, Legea nr. 2004-801 din 6 august 2004, articolul L. 226-13 din Codul penal și Directiva europeană din 24 octombrie 1995. Atunci când utilizați site-ul www.diamantsdeparis.com, pot fi colectate: URL-ul linkurilor prin care utilizatorul a accesat site-ul www.diamantsdeparis.com, furnizorul de acces al utilizatorului, adresa IP (Internet Protocol) a utilizatorului, numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail a utilizatorului. În orice caz, Diamants de Paris colectează informații personale referitoare la utilizator numai în scopul anumitor servicii oferite de site-ul www.diamantsdeparis.com, precum și pentru gestionarea comenzilor clienților. Utilizatorul furnizează aceste informații în întregime
cunoașterea faptelor, în special atunci când le confiscă singură. Utilizatorul site-ului este apoi informat www.diamantsdeparis.com dacă este sau nu obligat să furnizeze aceste informații. În conformitate cu prevederile art. 38 și următoarele din Legea 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind prelucrarea datelor, fișierele și libertățile, orice utilizator are dreptul de acces, rectificare și opoziție a datelor cu caracter personal care îl privesc, prin formularea cererii sale scrise și semnate, însoțită de o copie a actului de identitate cu semnătura titularului documentului, specificând adresa la care trebuie trimis răspunsul. Nici o informație personală a utilizatorului site-ului www.diamantsdeparis.com nu este publicată fără cunoștința utilizatorului, schimbată, transferată, atribuită sau vândută pe orice suport către terți. Numai ipoteza achiziționării Diamants de Paris și a drepturilor sale ar permite transmiterea informațiilor menționate către potențialul cumpărător, care, la rândul său, ar fi ținut de aceeași obligație de păstrare și de modificare a datelor față de utilizatorul site-ului www.diamantsdeparis.com. Bazele de date sunt protejate de dispozițiile Legii din 1 iulie 1998 de transpunere a Directivei 96/9 din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date.

8. HYPERLINK-URI ȘI COOKIE-URI

Site-ul www.diamantsdeparis.com conține o serie de link-uri hipertext către alte site-uri, create cu autorizarea Diamants de Paris. Cu toate acestea, Diamants de Paris nu are posibilitatea de a verifica conținutul site-urilor vizitate în acest mod și, prin urmare, nu își va asuma nicio responsabilitate pentru acest fapt. Navigarea pe site-ul www.diamantsdeparis.com poate duce la instalarea cookie-urilor pe computerul utilizatorului. Un cookie

este un fișier mic, care nu permite identificarea utilizatorului, dar care înregistrează informații referitoare la navigarea unui computer pe un site. Datele astfel obținute sunt destinate să faciliteze navigarea ulterioară pe site și sunt, de asemenea, destinate să permită diverse măsurători de trafic. Refuzul instalării unui cookie poate avea drept consecință imposibilitatea accesării anumitor servicii. Cu toate acestea, utilizatorul își poate configura computerul în felul următor pentru a refuza instalarea cookie-urilor:
În Internet Explorer: fila instrument (pictogramă în formă de rotiță în partea dreaptă sus) / opțiuni internet. Faceți clic pe Confidențialitate și alegeți Blocați toate cookie-urile. Confirmați pe Ok.
În Firefox: În partea de sus a ferestrei browserului, faceți clic pe butonul Firefox, apoi accesați fila Opțiuni. Faceți clic pe fila Confidențialitate. Setați Reguli de conservare la: Utilizați setări personalizate pentru istoric. În cele din urmă, debifați-l pentru a dezactiva cookie-urile.
În Safari: Faceți clic pe pictograma meniu (simbolizată printr-o rotiță) din partea dreaptă sus a browserului. Selectați Setări. Faceți clic pe Vedeți setările avansate. În secțiunea "Confidențialitate", dați clic pe Setări privind conținutul. În secțiunea "Cookie-uri", puteți bloca cookie-urile.
În Chrome: Faceți clic pe pictograma meniu din partea dreaptă sus a browserului (simbolizată prin trei linii orizontale). Selectați Setări. Faceți clic pe Vedeți setările avansate. În secțiunea "Confidențialitate", dați clic pe Preferințe. În fila "Confidențialitate", puteți bloca cookie-urile.

9. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Orice litigiu în legătură cu utilizarea site-ului www.diamantsdeparis.com este supus legislației franceze. Competența exclusivă este atribuită instanțelor competente din Paris.

10. PRINCIPALELE LEGI VIZATE

Legea nr. 78-87 din 6 ianuarie 1978, modificată în special prin Legea nr. 2004-801 din 6 august 2004 privind prelucrarea datelor, fișierele și libertățile. Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală.

11. GLOSAR

Utilizator: Utilizator de internet care se conectează, utilizând site-ul menționat mai sus.
Informații personale: "informații care permit, sub orice formă, direct sau indirect, identificarea persoanelor fizice cărora li se aplică" (articolul 4 din Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978).

Coș
Înapoi sus